Till dopbarnet

Mitt dop

Mitt dop berättar för barnet om dopet och om kyrkan, om helger och högtider, helgon och änglar och om honom som sa: ”Jag är världens ljus.”

Sagoböcker

Här kommer Rune Enid, Knut och kyrktuppen